Info om Judo‎ > ‎

Om stævner

Lidt om dét at være til stævne...
(Kan med fordel skrives ud inden første stævne)

At være med til sit første stævne kan være en noget forvirrende oplevelse, fordi der er
så mange ting, som man ikke kender til. Dette gælder både for børn såvel som for
forældre.

Derfor lister vi her nogle punkter, som er rare at vide noget om, inden dagen.

Transport: Normalt sker transport til stævner i private biler, det plejer ikke at være et
problem at finde en plads.
 
Mødetid og –sted: Alle mødes ved klubben på det tidspunkt, der angives på
mødesedlen eller siges mundtligt til børnene. Man kommer ikke for sent, men
skulle det ulykkelige ske, skal man ringe til Palle (61715923), så hurtigt som muligt, så man kan lave en aftale om det videre forløb.

Ankomst til hallen: Ved ankomst skal kæmperne klæde om og derefter skal de normalt 
vejes. Deltagerne fra Holbæk går samlet til indvejning sammen med en træner, der
hjælper børnene ved vejningen.

Kamplister og tidsplaner: Kamplister bliver hængt op, når indvejningen er afsluttet, og
kæmperne opdelt i de endelige puljer. På dem kan man se, hvilke kæmpere, der skal i
hvilke puljer. På tidsplanen, der som regel hænger ved siden af, kan man se, hvilken
måtte og tidspunkt de enkelte grupper afvikles på.

Inden vægtklassen startes
: Et stykke tid før skal kæmperne varme op.

Når kæmperne til en kamp kaldes ud over højttaleren, skal man være opmærksom på,
at den kæmper, der bliver nævnt først, skal bære det hvide kampbælte. Den anden
kæmper skal bære det røde kampbælte.


Alle bedes medbringe:

1. Judogi
2. Judolicens
3. Træningstøj eller andet varmt tøj
4. Drikkedunk
5. Håndklæde og sæbe
6. Læsestof, et spil kort eller lignende
7. Rene, klippede negle
8. Rene hænder og fødder
9. (Penge)
ĉ
Palle Flodgaard,
8. okt. 2013 23.50
Comments